Vårt ansvar för miljön

Hållbarhet är en naturlig del av oss, vårt företag och vår affärsidé.

I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi med vår inverkan på hela vår miljö.

Redan 2001 gick Branäsgruppen över till fossilfri el från förnybara källor. Sedan dess har vi tagit många steg framåt men vi ser det som en kontinuerlig resa och letar alltid efter nästa spännande steg.

Branäsgruppen

Inom Branäsgruppen har vi alltid ett hållbarhetsperspektiv när vi utformat och utvecklat våra anläggningar. Det hela började med expansionen i Branäs där vi insåg vikten av boenden som ligger ski in – ski out. Att inte använda bilen på semestern är inte bara avslappnande och  ekonomiskt utan även hållbart.
Tankesättet med alla servicefunktioner på gång/skidavstånd har vi sedan tagit med oss till Kungsberget, Storstenhöjden, Tolvmannabacken, Ulricehamn Ski Center och Vallåsen.
Genom vår storlek kan vi göra satsningar som inte hade varit ekonomiskt hållbara på våra mindre anläggningar.

Den här säsongen satsar vi stort inom hela koncernen på att bli mer miljövänliga. Vi har idag majoriteten av våra möten via digitala mötesplatser och använder endast  flyg när inga andra alternativ finns. Hela gruppen har givetvis kollektivavtal och vi har nolltolerans mot mobbing och diskriminering.

Storstenshöjden

Sedan mitten av 1980-talet och fram till idag har området bytt ägare och delvis renoverats vad gäller värmestugor och restauranger. Byggnader har tillkommit och antalet serviceinrättningar utökats till att möta de krav som dagens besökare ställer.

Namnet har det lilla berget fått av den stora sten som ligger på det. Hur den har kommit dit har människor funderat på sedan många hundra år tillbaka. Den vanligaste skrönan säger att det var jätten på höjden som en dag blev så förgrymmad på kyrkklockornas klang, att han tog tag i stenblocket som låg där och försökte lyfta upp det för att kasta ned det på kyrkan. Det var för tungt och en åder brast, varpå blod rann ut ur jätten och bildade Falkasjön. Stenen ligger ännu kvar där uppe.

Storstenshöjdentillhör Branäsgruppen, Sveriges största privatägda skidanläggningsföretag. I gruppen ingår Branäs, Kungsberget, Vallåsen, Tolvmannabacken och Ulricehamn Ski Center.