Om Storstenshöjden

Om Storstenshöjden

Skidområdet Ånnaboda har faktiskt några år på nacken och är ett av de äldre i Sverige. Redan 1956 anlades den första pisten med tillhörande lift. Detta i Falkabacken, alltså på annan backe i området. År 1973 anlades den första liften på Storstenshöjden, och under de kommande tre åren tillkom ytterligare två pister.

Sedan mitten av 1980-talet och fram till idag har området bytt ägare och delvis renoverats vad gäller värmestugor och restauranger. Byggnader har tillkommit och antalet serviceinrättningar utökats till att möta de krav som dagens besökare ställer.

Namnet har det lilla berget fått av den stora sten som ligger på det. Hur den har kommit dit har människor funderat på sedan många hundra år tillbaka. Den vanligaste skrönan säger att det var jätten på höjden som en dag blev så förgrymmad på kyrkklockornas klang, att han tog tag i stenblocket som låg där och försökte lyfta upp det för att kasta ned det på kyrkan. Det var för tungt och en åder brast, varpå blod rann ut ur jätten och bildade Falkasjön. Stenen ligger ännu kvar där uppe.