Mycket lätt
Lätt, för de flesta åkare
Medelsvårt
Brant, för erfarna åkare
Övriga backar
Kvällsskidåkning
Backar
Liftar
Längdspår
Namn Beskrivning Svårighet Öppen
Illern  
Södra sidan
Svårighet:
Stängd:
Ugglan  
Norra sidan
Svårighet:
Stängd:
Kråkan  
Norra sidan
Svårighet:
Stängd:
Bävern  
Södra sidan
Svårighet:
Stängd:
Tjädern  
Norra sidan
Svårighet:
Stängd:
Orren  
Norra sidan
Svårighet:
Stängd:
Björnen  
Södra sidan
Svårighet:
Stängd:
Älgen  
Södra sida-skiroute/natursnö
Svårighet:
Stängd:
Pulkabacken Ånnaboda  
Ånnaboda
Svårighet:
Stängd:
Namn Beskrivning Öppen
A-Södra sidan   Knapplift
Stängd:
B-Södra sidan   Ankarlift
Stängd:
C-Södra sidan   Ankarlift
Stängd:
D-Södra sidan   Knapplift
Stängd:
E-Norra sidan   Knapplift
Stängd:
F-Norra sidan   Knapplift
Stängd:
Åkband södra   Åkband
Stängd:
Namn Längd Beskrivning Öppen
Kanonsnöspåret   0.5km 
Stängd:
Ånnabodasjön runt   2.5km 
Stängd:
Björnspåret   3.5km 
Stängd:
Vintergatan   18.4km 
Stängd:
Kilsbergsspåret   16.4km 
Stängd:
Hund/pulkaspår   6.0km 
Stängd:
Stora Gårdsjökorset - Kviddtjärnskorset   1.0km 
Stickspår
Stängd:
Rysstorget - Lisselängen   1.9km 
stickspår
Stängd:
Blankhult- Blankebron   3.0km 
stickspår
Stängd: