Pistkarta

Pistkarta

Pistregler

SLAO (Svenska Liftanläggningars organisation) har tagit fram åkregler för din och andras säkerhet. Dessa åkregler gäller i Storstenshöjden. Läs mer i SLAO´s lilla gula som du finner här nedan.

SLAOS LILLA GULA