Pistkarta

Pistkarta och spårkarta över Storstenshöjden

Pistkartan ger en bra överblick över hela anläggningen med skidbackar, liftar, stugor, restauranger och annat. Här kan du se hur backarna hänger ihop och vilka stugområden som ligger var.

Pistkarta

Kommer snart!


Pistregler

SLAO (Svenska Liftanläggningars organisation) har tagit fram åkregler för din och andras säkerhet. Dessa åkregler gäller i Vallåsen. Läs mer i SLAO´s lilla gula som du finner här nedan.

SLAOS LILLA GULA